Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2013

ShinzoGekai
17:41
0990 11d0 390
Tags: LoveCzyCos
Reposted fromSapereAude SapereAude viaRedPenny RedPenny

July 07 2013

ShinzoGekai
18:40
ShinzoGekai
18:37
ShinzoGekai
18:30

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Tags: LoveCzyCos
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viajustinek justinek
ShinzoGekai
12:18
Lubię wyobrażać sobie, że chodzi o mnie.
Reposted fromzethius zethius
ShinzoGekai
11:32
ShinzoGekai
11:21

June 22 2013

ShinzoGekai
10:51

June 12 2013

ShinzoGekai
21:16
ShinzoGekai
21:16

April 02 2013

ShinzoGekai
23:47
6541 f19b 390
Reposted fromcountingme countingme viabigevilgrin00 bigevilgrin00

March 30 2013

ShinzoGekai
17:24
Nie czekaj na wzajemność
telefon i róże
gdy ciebie nie chcą
nie piszcz nie szlochaj
najważniejsze przecież, że ty kogoś kochasz
czy wiesz
że łzy się śmieją, kiedy są za duże
— Jan Twardowski, najpiękniejszy z wierszy
Tags: LoveCzyCos
Reposted frommarysia marysia viabigevilgrin00 bigevilgrin00

March 27 2013

ShinzoGekai
18:41

nawet jak jestem upita, wiem kogo kocham.

Tags: LoveCzyCos <3
Reposted frompsychoza psychoza viabigevilgrin00 bigevilgrin00

March 08 2013

ShinzoGekai
20:12

-kocham cię tak bardzo, że mogłabym wziąć ślub z tobą nawet jutro w dżinsach
- jutro odpada
- dlaczego ?
-dżinsy mam w praniu...

— zszywka
Tags: LoveCzyCos
Reposted fromspokodama spokodama viakasiula kasiula

February 06 2013

ShinzoGekai
20:23
Nienawidzę mieć nadziei. Nienawidzę kiedy ktoś mi ją daje.
— potem boli.
ShinzoGekai
20:23
Niby nic nie czujesz, ale ciągle o Nim myślisz. 
                                                     — ciągle.

Tags: LoveCzyCos
Reposted fromuhuhu uhuhu viakirik kirik

February 02 2013

ShinzoGekai
20:38
3149 9e24 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasowaaa sowaaa

January 19 2013

ShinzoGekai
19:45
2576 244b 390
Reposted fromDontworry Dontworry viakoszka koszka
ShinzoGekai
19:43
...i żeby miłość nie kojarzyła się tylko z bólem.
Reposted fromdziewcze dziewcze viakoszka koszka
ShinzoGekai
19:37

I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.

— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl